Shlomi_Mizrahi_-_IL-Innovation_Start-Up-
Catalyst_logo.png

קהילת ניהול

חדשנות בארגונים 

logo institute.png

קהילת CatalystIL

קהילת CatalystIL, הפועלת תחת המכון הישראלי לחדשנות, הינה קהילה מקצועית ראשונה מסוגה בארץ ובעולם שמהותה הוא פיתוח הידע והמקצוע של ניהול חדשנות בארגונים, הן בסקטור הציבורי והן במגזר הפרטי. חזון הקהילה: הכנסת חדשנות לארגונים גדולים בישראל, כבסיס ליתרון תחרותי ושיפור ביצועים לאורך זמן. הקהילה מונה למעלה מ-2,300 חברים, ביניהם 250 מנהלי חדשנות מחברות וארגונים מובילים במשק הישראלי, מקדמי חדשנות, יועצים ואנשי מפתח באקוסיסטם של ניהול חדשנות.
הקמת CatalystIL מחוברת לחזון המכון העוסק בין היתר בהכשרת אנשי מפתח בניהול חדשנות במטרה להגביר כניסת חדשנות לחברות וארגונים בישראל.

פעילות הקהילה

קידום התחום המקצועי של ניהול חדשנות בארגונים כתהליך מובנה וסדור. זאת, באמצעות מספר ערוצי פעילות מרכזיים: קורס שנתי לניהול חדשנות בארגונים, סדנאות למנהלי אקוסיסטם של חדשנות מהארץ ומהעולם, סדנאות למידת עמיתים שיתוף ידע חודשיים עבור מנהלי חדשנות, הכרת מתודות בינ"ל, ויצירת חיבורים לאקוסיסטם המקומי והבינלאומי.

מי נמצא בקהילה?

מנהלי חדשנות

מנהלי ומקדמי חדשנות מכלל הסקטורים של חברות בישראל

יועצים לניהול חדשנות

יועצים מפירמות גדולות ויועצים עצמאיים

שמתמחים בליווי ארגונים בניהול חדשנות והקניית כלים בתחום

סטארטאפים בתחום

סטארטאפים שיש להם מענה טכנולוגי או פלטפורמה

לניהול חדשנות בתוך ומחוץ לארגון

חברי קהילה נוספים

חוקרים מהאקדמיה, מנהלי אקסלרטורים, משרדי ממשלה

ומתעניינים שרוצים להיחשף לתחום

למה כדאי לכם לקחת חלק?

  • מפגשי תוכן על ניהול חדשנות

  • קורס שנתי לניהול חדשנות 

  • חשיפה לטרנדים ומגמות בתחום

  • שיתוף ידע

  • יצירת קשרים בין שחקנים שונים בקהילה

  • חשיפה למקרי בוחן וסיפורי הצלחה ישראלים

האירוע הקרוב:

האירוע הקרוב

פרטים בקרוב...

קהילות אחיות

מבית המכון הישראלי לחדשנות

logo institute.png
Health_il_logo.png
GrowingIL_LOGO.png
EcoMotion_logo.png
logo desertech.png
Planetech_logo NEW.jpg