Shlomi_Mizrahi_-_IL-Innovation_Start-Up-

קהילת ניהול

חדשנות בארגונים 

קהילת CatalystIL

הינה קהילה מקצועית ראשונה מסוגה בארץ ובעולם שמהותה הוא פיתוח הידע והמקצועות של מנהלי חדשנות בתוך ארגונים ומנהלי אקוסיסטם של חדשנות: ציבוריים, תאגידיים, ומרחביים. 

פעילות הקהילה: קורס מקצועי לניהול חדשנות בארגונים, סדנאות למנהלי אקוסיסטם של חדשנות מהארץ ומהעולם, סדנאות למידה ומפגשים היכרות למנהל חדשנות, הכשרות בחדשנות פתוחה כחלק מתוכניות הטמעה טכנולוגיות בריאות בבתי חולים, ולרשויות מקומיות בתחום התחבורה חכמה. בהמשך עתידה הקהילה לנהל שני מרכזי חדשנות מרחביים לפיתוח כלכלי חברתי של הנגב והגליל. הקהילה מונה למעלה מ-2,000 חברים, ביניהם 250 מנהלי חדשנות מחברות וארגונים שונים במשק הישראלי, מקדמי חדשנות, יועצים ואנשי מפתח באקוסיסטם של ניהול חדשנות.

משימה

קידום התחום המקצועי של ניהול חדשנות בארגונים כתהליך מובנה וסדור.

זאת, באמצעות קהילה לומדת של מנהלי חדשנות בסקטור הציבורי והפרטי, שיתוף פעולה

בין גורמים, שיתוף ידע ומקרי בוחן, הכרת מתודות בינ"ל, חיבור לאקוסיסטם בכלל ולסטארטאפים רלוונטיים בפרט, והכל לקידום תרבות של חדשנות ופיילוטים בארגונים.

מי נמצא בקהילה?

מנהלי חדשנות

מנהלי ומקדמי חדשנות מכלל הסקטורים של חברות בישראל

יועצים לניהול חדשנות

יועצים מפירמות גדולות ויועצים עצמאיים

שמתמחים בליווי ארגונים בניהול חדשנות והקניית כלים בתחום

סטארטאפים בתחום

סטארטאפים שיש להם מענה טכנולוגי או פלטפורמה

לניהול חדשנות בתוך ומחוץ לארגון

חברי קהילה נוספים

חוקרים מהאקדמיה, מנהלי אקסלרטורים, משרדי ממשלה

ומתעניינים שרוצים להיחשף לתחום

למה כדאי לכם לקחת חלק?

  • מפגשי תוכן על ניהול חדשנות

  • קורס שנתי לניהול חדשנות 

  • חשיפה לטרנדים ומגמות בתחום

  • שיתוף ידע

  • יצירת קשרים בין שחקנים שונים בקהילה

  • חשיפה למקרי בוחן וסיפורי הצלחה ישראלים

האירוע הקרוב:

האירוע הקרוב

פרטים בקרוב...

קהילות אחיות

מבית המכון הישראלי לחדשנות

GrowingIL_LOGO.png