Catalyst Class Blog

סדרת מפגשי Catalyst Class עוסקים באתגרים שמנהלי חדשנות פוגשים במהלך תפקידם. 

בכל אחד מהמפגשים נפגוש מומחה שיעסוק כל פעם באתגר אחד. כל המפגשים מהווים נקודת מפגש בין קולגות מהקהילה, הזדמנות להרחיב את מעגל הנטוורקינג שלכם ולרכוש כלים מעשיים ממנהיגי הקהילה שלנו, מומחים ויזמים.

חיפוש