RegionAL

סילבוס

11/11/2020: מפגש 1# - אפיון והגדרת תפקיד

להכניס טאג ליין

14:00 התכנסות
14:10 סדנאת היכרות בין משתתפי הקורס
15:40 אפיון התפקיד ומשאבים נדרשים: שיחה עם מנהלי חדשנות אזוריים
16:55 ארבעה כובעים של מנהלי חדשנות אזורי: מיקוד התפקיד והבנת מוקדי מפתח להצלחה בו
17:30 מבוא לעולם היזמות: גיוסי הון, קרנות הון סיכון, אנג'לים ועוד
 

25/11/2020 מפגש 2# - בנייה ופיתוח של יתרון תחרותי למרחב

להכניס טאג ליין

14:00 בניית יתרון תחרותי של איזור גיאוגרפי: גישות ויישום
15:10 מיפוי, הכרה ואיפיון האקוסיסטם
17:30 איפיון הסוגיות לבניית אסטרטגיה אזורית מרחבית 
עבודת שטח בשני שלבים (בליווי הנחייה): 1. יציאה לשטח ואפיון האקוסיסטם 2. תיקוף ומיקוד עם ההנהלה: כל משתתף יכין מיקוד נושאים שבהם ירצה שהמרחב / אזור שלו יתמקד.

 

09/12/2020 מפגש 3# - מיקוד אסטרטגי לפעילות

להכניס טאג ליין

14:00 סדנת משתתפים: מיקוד אסטרטגי אישי ודרכים לשיתף פעולה עם אזורים שונים למינוף האזור שלי

16:20 מיתוג ערים ואיזורים גאוגרפיים
17:00 יישום אסטרטגיה של חדשנות במרחב העירוני - מקרה בוחן
17:40: מושגי יסוד בכלכלת קיימות ושינוי אקלים וחיבור למרחב הגיאוגרפי

23/12/2020 מפגש 4# - פיתוח תכניות עבודה לניהול אקוסיסטם של חדשנות

להכניס טאג ליין

14:00 סקירת כלים וטיפים ליישום תכנית עבודה של קהילת חדשנות: מיטאפ, תחרות אתגר, האקטון, תוכנית מנטורים ועוד

15:50 ניהול קהילה אזורית בשישה ממדים : מטרות, כלים, ומדידה
16:50 עקרונות למדידת חדשנות - OKR ו KPI
17:35 Going Virtual- ניהול וירטואלי של קהילה
עבודת שטח (מובנה בליווי הנחייה): בניית תכנית עבודה שנתית

 

06/01/2021 מפגש 5# - חיבור עירייה כמנוף לחיזוק כלכלי

להכניס טאג ליין

14:00 מהי עיר חכמה וכיצד ניתן להפוך את הרשות כלקוח לאקוסיסטם

14:45 הטמעת חדשנות ברשויות מקומיות
15:30 אקסלרטורים מקומיים ככלי לקידום כלכלי של האזור

17:05 סדנת איתור ואפיון אתגרים ברשות מקומית: כלים וסוגיות

 

20/01/2021 מפגש 6# -בניית שיתופי פעולה ורשתות

להכניס טאג ליין

14:00 האקדמיה והמרחב – כיצד ניתן לשלב את האקדמיה במארג הפיתוח האזורי 

15:20 עבודה עם תאגיד עוגן לבניית אקוסיסטם סביבו 
16:20 גיוס משאבים ושותפים מהאיחוד האירופאי לקידום חדשנות
17:35 שיתוף פעולה בין רשויות
17:55 עבודת בית קבוצתית: פיתוח תוכנית לבניית רשת שותפים ליישום האסטרטגיה בתחום הקבוצתי

 

03/02/2021 מפגש 7# - סיכום ויציאה לדרך

להכניס טאג ליין

14:00  חשיבות האקוסיסטם בפיתוח האזורי

15:15 הצגת עבודת סיום של קבוצות המשתתפים וקבלת משוב מהמנהלים שיוזמנו
18:00 סיכום ומשוב: עם מה אני יוצא לדרך
וויקס5.png
וויקס3.png
וויקס3.png
וויקס2.png
וויקס2.png
סילבוס הקורס

קהילות אחיות

מבית המכון הישראלי לחדשנות

Catalyst_logo.png
logo desertech.png
Health_il_logo.png
GrowingIL_LOGO.png
EcoMotion_logo.png