אירועי הקהילה

האירוע הבא:

אירועים קודמים בקהילה

Catalyst Class

אירועי הקטליזטורים- מיטאפ קהילה

מפגשי היוועצות עם הקהילה

קהילות אחיות

מבית המכון הישראלי לחדשנות

GrowingIL_LOGO.png

Want to join our community?

  • Facebook