אירועי הקהילה

האירוע הבא:

III_CatalystIL_WorkFlow_092020_Facebook_

אירועים קודמים בקהילה

Catalyst Class

אירועי הקטליזטורים- מיטאפ קהילה

מפגשי היוועצות עם הקהילה

קהילות אחיות

מבית המכון הישראלי לחדשנות

GrowingIL_LOGO.png