אירועי הקהילה

האירוע הבא:

stay tuned..

אירועים קודמים בקהילה

לחצו על האירועים כדי להקשיב להקלטה

III_Catalyst_WorkFlow_012021_Facebook_Po
III_CatalystIL_WorkFlow_102020_Facebook_
III_CatalystIL_WorkFlow_072020_Facebook_
III_CatalystIL_WorkFlow_022021_Facebook_
III_Catalyst_WorkFlow_112020_Facebook_Po
III_CatalystIL_WorkFlow_082020_Facebook_
III_CatalystIL_WorkFlow_032021_Facebook_
Post final.jpg
III_CatalystIL_WorkFlow_092020_Facebook_
הזמנה - סשן למנהלי חדשנות  24.5.png
קאטאליסט_סופיV2-01.png
III_CatalystIL_WorkFlow_022020_Facebook_
Facebook_Post_01.jpg
III_CatalystIL_WorkFlow_022020_Facebook_
Facebook_Post.jpg
III_CatalystIL_WorkFlow_042020_Facebook_
III_CatalystIL_WorkFlow_012020_Facebook_

אירועי הקטליזטורים- מיטאפ קהילה

איוונט.jpg
הזמנה לאירוע #2 חדש.jpg
III_Catalyst_WorkFlow_012020_Facebook_Po

מפגשי היוועצות עם הקהילה

2.jpg
3.jpg
הזמנה מפגש יועצים2.jpg
הזמנה לאירוע.jpg

קהילות אחיות

מבית המכון הישראלי לחדשנות

Catalyst_logo.png
Health_il_logo.png
GrowingIL_LOGO.png
EcoMotion_logo.png
logo desertech.png
Planetech_logo NEW.jpg