אירועי הקהילה

האירוע הבא:

stay tuned..

אירועים קודמים בקהילה

III_CatalystIL_WorkFlow_072020_Facebook_
III_CatalystIL_WorkFlow_092020_Facebook_
קאטאליסט_סופיV2-01.png
III_CatalystIL_WorkFlow_042020_Facebook_

אירועי הקטליזטורים- מיטאפ קהילה

מפגשי היוועצות עם הקהילה

קהילות אחיות

מבית המכון הישראלי לחדשנות

GrowingIL_LOGO.png